Wyznaczanie względnych prawdopodobieństw przejść elektronowych w Kr III w oparciu o widma spektroskopii fourierowskiej

Autor: 
Aleksandra Magdalena Niewadzi
Rok: 
2004
Typ pracy: 
magisterska