Absorpcja i mieszanie czterech fal w chmurze zimnych atomów rubidu

Autor: 
Tomasz M. Brzozowski
Rok: 
2000
Typ pracy: 
magisterska