Zimne atomy

Od 1997 roku nasza grupa dysponuje kilkoma pułapkami magneto-optycznymi na atomy. Zajmujemy się nowatorskimi metodami diagnostyki zimnych atomów opartymi na spektroskopii nieliniowej. Stosując metodę pompa-próbka rejestrujemy jednocześnie widma absorpcji i mieszania czterech fal. Analiza tych widm pozwala na zbadanie właściwości zimnych atomów znajdujących sie we włączonej pułapce.

Obecnie nasze badania koncentrują się wokół nieliniowych zjawisk magneto-optycznych, inżynierii stanów kwantowych w zimnych atomach i optycznych pułapek dipolowych. W najbliższym czasie zamierzamy uzyskać kondensat Bosego-Einsteina atomów rubidu w optycznej pułapce dipolowej. 

Grupa uczestniczy także w działaniach Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (KL FAMO) w Toruniu. Przygotowaliśmy aparaturę i pierwsze eksperymenty związane z kondensacją Bosego--Einsteina atomów rubidu 87Rb w pułapce magneycznej, czego efektem było osiągnięcie kondensacji 2-go marca 2007 roku. Obecnie, w ramach KL FAMO, jesteśmy także zaangażowani w projekt Polskiego Optycznego Zegara Atomowego (POZA).
 

Tą tematyką zajmują się:

Najnowsze publikacje

Tytuł Autor Czasopismo Rokikona sortowania
Krakowska pułapka magnetooptyczna J. Zachorowski, T. Pałasz, and W. Gawlik Postępy Fizyki 49, 338 1998
Magneto-Optical Trap for Rubidium Atoms J, Zachorowski, T. Pałasz, and W. Gawlik Optica Applicata XXVIII 3, 239 1998
Bose-Einstein Condensation in Atomic Gases J. Zachorowski and W. Gawlik Acta Phys. Polon. A 102, 577-596 2002
Time-of-flight measurement of the temperature of cold atoms for short trap-probe beam distances T. M. Brzozowski, M. Mączyńska, M. Zawada, J. Zachorowski, and W. Gawlik J. Opt. B: Quantum Semiclass. Opt. 4, 62-66 2002
Nonlinear Spectroscopy of Cold, Trapped Atoms J. Zachorowski, T. Brzozowski, T. Pałasz, M. Zawada, and W. Gawlik Acta Phys. Polon. A 101, 61-75 2002
Superfluorescence with cold trapped neon atoms J. Zachorowski J. Opt. B: Quantum Semiclass. Opt. 5 No 4, 376-381 2003
Optically Induced Lensing Effect on a Bose-Einstein Condensate Expending in a Moving Lattice L. Fallani, F. S. Cataliotti, J. Catani, C. Fort, M. Modugno, M. Zawada, and M. Inguscio Phys. Rev. Lett. 91, 240405 2003
Optical diagnostics of cold (T < 1mK) atoms in the magneto-optical trap T. M. Brzozowski, W. Chalupczak, A. Noga, M. Maczynska, M. Zawada, J. Zachorowski, and W. Gawlik Proceedings of SPIE Vol. 5229 2003
Van der Waals Complexes in Supersonic Beams. Laser Spectroscopy of Neutral-Neutral Interactions J. Koperski book, Wiley-VCH, Weinheim, 2003, 237 pp. 2003
Nondestructive study of nonequilibrium states of cold trapped atoms M. Brzozowska, T. M. Brzozowski, J. Zachorowski, and W. Gawlik Phys. Rev. A 72, 061401 2005