Diagnostyka kinematyki zimnych atomów 85Rb metodą spektroskopii ramanowskiej

Autor: 
Danuta Siwińska
Rok: 
2007
Typ pracy: 
magisterska