Silnie nierezonansowa atomowa optyczna pułapka dipolowa z laserem CO2

Autor: 
Krzysztof Brzozowski
Rok: 
2010
Typ pracy: 
doktorska