Optyczne metody manipulacji stanem kwantowym

Autor: 
Julia Sudyka
Rok: 
2012
Typ pracy: 
magisterska