Oscylacje Rabiego w diamencie z centrami barwnymi

W próbce E1 udało się zaobserwować najładniejsze jak dotąd oscylacje Rabiego, widoczne przez ponad 1 us. 
 
Ponadto  na fiztaszki.pl pojawił się artykuł Mariusza o diamentach.

http://www.fiztaszki.pl/node/58