Wyróżnienie w Spectrochimica Acta Part B

Wyniki naszych badań prowadzonych nad plazmą indukowaną laserowo zostały docenione poprzez nominację artykułu Agaty Mendys, Michała Grabca i Krzysztofa Dzierżęgi - "Investigations of laser-induced plasma in argon by Thomson scattering"  - do nagrody dla najbardziej znaczącego artykułu opublikowanego w 2011 roku w czasopiśmie Spectrochimica  Acta Part B.