Spektroskopia laserowa cząsteczek kadm-gaz szlachetny i kadm-kadm produkowanych w wiązce naddźwiękowej.

Autor: 
Marek Ruszczak
Rok: 
2007
Typ pracy: 
doktorska