Publikacja Grupy Spektroskopii Molekularnej i Informacji Kwantowej w Physics Reports, IF=24.573

Przeglądowy artykuł "Interatomic potentials of the heavy van der Waals dimer Hg2: A 'test-bed' for theory-to-experiment agreement" autorstwa Marka Krośnickiego (Uniwersytet Gdański), Marcina Strojeckiego (IKiFP PAN), Tomasza Urbańczyka (IF UJ), Asena Pashova (Uniwersytet w Sofii) i Jarosława Koperskiego (IF UJ) ukazał się z ostatnim numerze Physics Reports (patrz Publikacje).