Spektroskopia dimerów w wiązce naddźwiękowej - w kierunku kwantowego splątania atomów

Autor: 
Tomasz Urbańczyk
Rok: 
2014
Typ pracy: 
doktorska