Zastosowania metrologiczne zimnych atomów pułapkowanych optycznie

Autor: 
Marcin Piotrowski
Rok: 
2015
Typ pracy: 
doktorska