Konkurs na stanowisko asystenta w zakresie molekularnej spektroskopii laserowej