Ogłoszenie o konkursie na stypendia

Ogłoszono konkurs na stypendia naukowe dla studentów i doktorantów w ramach projektu badawczego NCN OPUS 9 pt. „Nowe eksploracje wiązań w dwuatomowych molekułach van der  Waalsa: wysokorozdzielcza spektroskopia rotacyjna a zaawansowane obliczenia ab initio - w poszukiwaniu źródeł rozbieżności” Szczegóły można znaleźć tutaj.  (In english here)