Mikrofalowa spektroskopia saturacyjna w centrach barwnych NV− w diamentach

Autor: 
Mariusz Mrózek
Rok: 
2017
Typ pracy: 
doktorska