Sposób pomiaru zmian pola magnetycznego i urządzenie do pomiaru zmian pola magnetycznego

Sposób pomiaru zmian pola magnetycznego i urządzenie do pomiaru zmian pola magnetycznego;  Szymon Pustelny, Wojciech Gawlik, Piotr Wcisło, Przemysław Włodarczyk; numer patentu PL 224509