Rekrutacja Doktoranta do projektu QUNNA

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie QUantum-effect-based Nanosensing and imaging: Novel glass-diamond photonic approach for the next generation biodiagnostic Applications (QUNNA) realizowanym w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Termin składania ofert: 23 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje