Badanie przestrzennych rozkładów centrów barwnych azot-wakancja (NV-) w diamencie

Autor: 
Michał Czaja
Rok: 
2019
Typ pracy: 
licencjacka