Podwajanie częstotliwości lasera 1560 nm z wykorzystaniem kryształu PPLN