Fotoreaktywność i efektywność fotodynamiczna nowej generacji fotosensybilizatorów w układach modelowych i komórkowych

Autor: 
Anna Kozińska
Rok: 
2016
Typ pracy: 
doktorska