Podłużna relaksacja spinowa w centrach barwnych azot - wakancja w diamencie

Autor: 
Daniel Rudnicki
Rok: 
2017
Typ pracy: 
doktorska