Doświadczalne badania kondensatu Bosego-Einsteina atomów 87Rb

Autor: 
Marcin Witkowski
Rok: 
2010
Typ pracy: 
doktorska