Zastosowanie lasera włóknowego w budowie optycznej pułapki dipolowej do wytworzenia kondensatu Bosego-Einsteina atomów rubidu

Autor: 
Marcus H. E. Koenig
Rok: 
2013
Typ pracy: 
licencjacka