Franciszek Sobczuk doktorem !!!

12 października 2023 roku na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Franciszka Sobczuka, zatytułowanej "Dwukolorowe rozpraszanie światła laserowego w diagnostyce plazmy generowanej laserowo". Recenzentami niniejszej rozprawy byli dr hab. Monika Kubkowska (Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy), dr hab. Ewa Pawelec (Uniwersytet Opolski) oraz dr hab. Andrzej Bartnik (Wojskowa Akademia Techniczna). W trakcie obrony, w obecności recenzentów i reszty członków Komisji, pan Franciszek zwięźle przedstawił tezy swojej rozprawy, następnie ustosunkował się do uwag i zarzutów recenzentów, i na koniec odpowiedział na wszystkie pytania zadane przez publiczność.

Po części otwartej, na posiedzeniu niejawnym, Komisja jednogłośnie przyjęła obronę pana Sobczuka i zwróciła się do Rady Dyscypliny z wnioskiem o nadanie mgr. Franciszkowi Sobczukowi stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne.