Rekordowo „zimny” polski kondensat B-E w Zakładzie Fotoniki !

W zespole Tomasz Krehlik, Adam Wojciechowski i Wojciech Gawlik powstał rekordowo „zimny” kondensat Bosego-Einsteina. Zespół należy do Węzłowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej związanego z Krajowym Laboratorium FAMO w Toruniu. Do wytworzenia kondensatu zastosowano technikę chłodzenia laserowego w optycznej pułapce dipolowej.

 

Więcej informacji (PL + EN).