Adam Wojciechowski doktorem habilitowanym !!!

Na posiedzeniu w dniu 23 listopada Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne UJ nadała Adamowi Wojciechowskiemu stopień doktora habilitowanego.

Serdecznie gratulujemy!!!