Grzegorz Łukasiewicz laureatem nagrody I stopnia w XXXII Konkursie PKOpto 2023

Grzegorz Łukasiewicz laureatem nagrody I stopnia w XXXII Konkursie PKOpto 2023 im. Profesora Adama Smolińskiego za najlepszą pracę dyplomową z zakresu optoelektroniki.

Serdecznie gratulujemy Laureatowi i Promotorowi!