Zimne atomy

Od 1997 roku nasza grupa dysponuje kilkoma pułapkami magneto-optycznymi na atomy. Zajmujemy się nowatorskimi metodami diagnostyki zimnych atomów opartymi na spektroskopii nieliniowej. Stosując metodę pompa-próbka rejestrujemy jednocześnie widma absorpcji i mieszania czterech fal. Analiza tych widm pozwala na zbadanie właściwości zimnych atomów znajdujących sie we włączonej pułapce.

Obecnie nasze badania koncentrują się wokół nieliniowych zjawisk magneto-optycznych, inżynierii stanów kwantowych w zimnych atomach i optycznych pułapek dipolowych. W najbliższym czasie zamierzamy uzyskać kondensat Bosego-Einsteina atomów rubidu w optycznej pułapce dipolowej. 

Grupa uczestniczy także w działaniach Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (KL FAMO) w Toruniu. Przygotowaliśmy aparaturę i pierwsze eksperymenty związane z kondensacją Bosego--Einsteina atomów rubidu 87Rb w pułapce magneycznej, czego efektem było osiągnięcie kondensacji 2-go marca 2007 roku. Obecnie, w ramach KL FAMO, jesteśmy także zaangażowani w projekt Polskiego Optycznego Zegara Atomowego (POZA).
 

Tą tematyką zajmują się:

Najnowsze publikacje

Tytuł Autor Czasopismoikona sortowania Rok
Optical diagnostics of cold (T < 1mK) atoms in the magneto-optical trap T. M. Brzozowski, W. Chalupczak, A. Noga, M. Maczynska, M. Zawada, J. Zachorowski, and W. Gawlik Proceedings of SPIE Vol. 5229 2003
Creation and measurement of coherent superposition states in multilevel atoms G.P. Djotyan, N. Sandor, J.S. Bakos, Zs. Sörlei, W. Gawlik, A. Wojciechowski, J. Zachorowski, S. Pustelny, G. Yu. Kryuchkyan Proc. of SPIE Vol. 7998 79981A-1 2011
Krakowska pułapka magnetooptyczna J. Zachorowski, T. Pałasz, and W. Gawlik Postępy Fizyki 49, 338 1998
Nonlinear Faraday Rotation and Superposition-State Detection in Cold Atoms A. Wojciechowski, E. Corsini, J. Zachorowski, and W. Gawlik PHYSICAL REVIEW A 2010
Optimal geometry for efficient loading of an optical dipole trap L. Krzemień, A. Szczepkowicz, A. Wojciechowski, K. Brzozowski, M. Kruger, M. Zawada, M. Witkowski, J. Zachorowski and W. Gawlik Phys.Rev. A 2009
Optically Induced Lensing Effect on a Bose-Einstein Condensate Expending in a Moving Lattice L. Fallani, F. S. Cataliotti, J. Catani, C. Fort, M. Modugno, M. Zawada, and M. Inguscio Phys. Rev. Lett. 91, 240405 2003
Matter-wave interference versus spontaneous pattern formation in spinor Bose-Einstein condensates M. Witkowski, R. Gartman, B. Nagórny, M. Piotrowski, M. Płodzień, K. Sacha, J. Szczepkowski, J. Zachorowski, M. Zawada, and W. Gawlik Phys. Rev. A 88, 025602 2013
Bound and free atoms diagnosed by the recoil-induced resonances: 1D optical lattice in a working MOT M. Brzozowska, T. M. Brzozowski, J. Zachorowski, and W. Gawlik Phys. Rev. A 73, 063414 2006
Nondestructive study of nonequilibrium states of cold trapped atoms M. Brzozowska, T. M. Brzozowski, J. Zachorowski, and W. Gawlik Phys. Rev. A 72, 061401 2005
Probe spectroscopy in an operating magneto-optical trap: The role of Raman transitions between discrete and continuum atomic states T. M. Brzozowski, M. Brzozowska, J. Zachorowski, M. Zawada, and W. Gawlik Phys. Rev. A 71, 013401 2005