światłowody fotoniczne

Światłowody fotoniczne to światłowody posiadające mikrostrukturę wewnątrz światłowodu w postaci np. zestawu kapilar czy też prętów stałociałowych o różnych współczynnikach załamania światła. Dzięki swojej budowie światłowody fotoniczne charakteryzują się unikalnymi własnościami, m. in. pozwalają na wprowadzenie gazów i cieczy do wnętrza światłowodów. Daje to możliwość badania tych materiałów w zupełnie nowych warunkach fizycznych. Nasza grupa prowadzi badania nad wprowadzaniem cieczy i gazów do światłowodów fotonicznych i zastosowaniem ich w optyce atomowej i molekularnej. Zajmujemy się także modelowaniem struktur fotonicznych m. in. metodą skończonych elementów (FEM). Prowadzimy współpracę m. in. z Pracownią Technologii Światłowodów UMCS w Lublinie oraz Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie.

 

                                              

 

Nasze publikacje

 

Ludzie:

prof. dr hab Wojciech Gawlik

dr Szymon Pustelny

Mikołaj Gołuński

Michał Grabka

Dariusz Kotas

Ada Umińska

Barbara Wajnchold