Nasze badania na okładce Nature Astronomy

Na okładce najnowszego, lutowego wydania Nature Astronomy znalazły się artykuł, którego współautorem jest Szymon Pustelny. W artykule zatytułowanym "Quantum sensor networks for exotic astrophysics" opisane zostały koncepcyjne prace nad możliwością wykorzystania globalnej sieci sensorów kwantowych (zegarów optycznych lub magnetometrów atomowych) do pomiarów egzotycznych pól, które mogą być generowane w katastroficznych zjawiskach astrofizycznych (zderzenia czarnych dziur czy gwiazd neutronowych). Opisane w artykule badania stanowić mogą nowy kanał informacji w dynamicznie rozwijającej się technice astronomii wielosygnałowej. Dzięki temu dotychczasowe pomiary wzbogacone zostaną o informacje niedostępne do tej pory przy pomocy innych sensorów.